Demografie 

Hier brengen we de demografie van Ferwert in beeld met ondersteuning van cijfers.
De bevolkingssamenstelling, huishoudens, nationaliteiten, inkomens, oppervlakte, woningvooraad en motervoertuigen. 


Deze gegevens zijn samengesteld door het CBS in 2013. 
In het figuur kunt u zien dat Ferwert 1855 inwoners telt, waarin de verhouding man vrouw redelijk gelijk is. De bevolkingsdichtheid bedraagt 1796 inwoners per km2, de overige bewoners wonen net buiten dit gebied. 

Uit de huishoudens kun je opmaken dat 31% (ongeveer 580) van de bewoners alleenstaand is, 32% (ongeveer 598) samenwoont maar geen kinderen heeft en 36% (ongeveer 677) een gezin met kinderen heeft. De verhouding tussen het aantal mensen in de leeftijden van 25 jaar tot 65 is redelijk gelijk. Alleen de kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar en jongeren  van 15 tot 24 jaar zijn in mindere aantallen aanwezig (samen 29%). In de toekomst kan dit gaan leiden tot een vergrijzing in Ferwert omdat nu al 2/3 van de bevolking boven de 25 jaar is, waarvan 50% boven de 45 is.  

Het aantal nationaliteiten uit westerse en niet westerse landen in Ferwert is klein ongeveer 5% van de bevolking komt uit een ander land. 

60
% van de inwoners van Ferwert (ongeveer 1113) heeft een inkomen waarvan 50% een laag inkomen heeft, dat betekend dat de mensen een baan hebben die (zonder aanvullende bijstandsuitkering) een inkomen (in 2013) dat niet hoger is dan € 990,85 netto per maand (voor alleenstaanden), € 1.273,95 per maand voor alleenstaande ouders of een gezinsinkomen dat niet hoger is dan € 1.415,49 per maand. 11% heeft een inkomen wat kan worden beschouwt als hoog.

Het grootste gedeelte van het oppervlakte rondom Ferwert bestaat uit land(99,6%) een klein deel (0,4%) bestaat uit water. Vroeger was dit anders want toen had Ferwert nog de Ferwerdervaart die doorliep tot in het dorp.

Er staan 790 huisvestigingen in Ferwert met een gemiddelde waarde van 143000 euro. Er zijn een paar uitschieters tussen dat zijn vooral de historische gebouwen aan het Vrijhof.
 

Gemiddeld is er één auto per gezin 

© 2014 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode