De Geschiedenis van Ferwert 

Op deze pagina staat een interactieve kaart die informatie geeft door op de markers per locatie te klikken, deze informatie is grotendeels afkomstig uit het boek “Een rondgang door historisch Ferwert” door Johannes van Dyk en Pyt Nauta, ook hebben wij een avond gesproken met Pyt Nauta, wat ons erg veel informatie en richtlijnen tot verder onderzoek heeft gegeven.

De naam Ferwert is waarschijnlijk afkomstig van het friese woord ‘feer’ of ‘ferah’, vertaald: oude begraafplaats. De officiële naam van het dorp word op z’n Fries geschreven, omdat Ferwerderadiel een Friese gemeente is, Ferwert dus, in plaats van Ferwerd.

Voordat er gemeenten waren, waren er grietenijen in Friesland, op het kaartje hieronder is informatie te vinden over het punt van centraal bestuur, gelegen aan de Vrijhof. Het woord grietenij of grietman komt van het oud-Friese woord ‘Greta’ wat staat voor aanspreken, begroeten, uitdagen, aanklagen, beschuldigen, beoordelen of vonnissen.

Ook woonde de Friese edelman ‘Gemme van Burmania’ in Ferwert.

Hij vertegenwoordige Friesland bij de kroning van Philips II en zou gezegd hebben: “Wy Friezen knibbleje allinne foar God” (“Wij Friezen knielen alleen voor God”) en dus geweigerd hebben te knielen.

U kunt in en uitzoomen met het plusje en het minnetje aan de linker kant. Door op één van de gekleurde markers te klikken krijgt u informatie.  

Rode markers: Hoofdlijnen en Straten

Blauwe Markers: Huizen en (kleine) gebouwen

Belangrijke toponiemen
 

Trivia: Sommigen beweren dat het gezegde: “op z’n elf-en-dertigste” afstamt van de elf Friese steden en dertig Friese grietenijen die moeilijk en langzaam met elkaar communiceerden, waarschijnlijker is dat dit afstamt van een fijne, doch tijdrovende weefkam: “elf en dertig”.
 

Ansichtkaarten, foto's vroeger en nu

Blik op Ferwert:
Het vrijhof is centraal gelegen in Ferwert en behoort toe tot het beschermde dorps gezicht.
De gebouwen op de foto's rond het vrijhof (ansichtkaarten) zijn nog steeds te vinden in het huidige Ferwert. 
Sommige zijn iets veranderd omdat ze zijn samengevoegd tot één woning. 
 


Bron: https://hicnof.nl/ruurd/toegang2003.htm


Bron: https://www.postcardsfrom.nl/


Bron:

Historisch Ferwert in beeld


Bron: https://hicnof.nl/ruurd/toegang2003.htm 


Bron:https://www.ferwertonline.nl/alles-over-ferwert


Bron:https://www.postcardsfrom.nl/
 

Bron:https://www.postcardsfrom.nl/ (jaar 1923) 
(Deze boerderij bestaat niet meer)


Bron: https://rijksmonumenten.nl/monument/15601/restanten+van+molen+de+non/ferwert/  
(molen de Non Ferwert)


https://rijksmonumenten.nl/monument/15601/restanten+van+molen+de+non/ferwert/
(restanten molen de Non)


Bron: https://www.postcardsfrom.nl (poortje)

Bron: Eigen foto
 

© 2014 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode