Bodem

Ferwert ligt midden in vruchtbare landerijen, die onderverdeeld kunnen worden in drie gebieden. Het akkerland, dat ten noorden van het dorp ligt, wordt het kleiland genoemd. In dit kleiland zijn halverwege de zeedijk nog de contouren van een oude zeedijk te zien. Het akkerland ten zuiden van het dorp wordt het zandland genoemd. Met zandland wordt zavelland bedoeld, bewerkbare grond  van uitstekende kwaliteit (landbouw). Het derde gebied de Hegebeintumermieden genoemd, ten oosten. Hier bevind zich grasland op klipklei, een dunne laag klei op veengrond. Deze klei is minder geschikt voor akkerbouw hier vind je vooral veeteelt.

 

Bron: https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/

© 2014 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode