Infrastructuur

Wegen
Het dorp is bereikbaar via twee hoofd wegen. De doorgaande weg van Leeuwarden naar Dokkum en de weg zuidelijk langs Hegebeintum via Ginnum naar Dokkum. Beide wegen zijn begrind rond 1852. Daarvoor waren de wegen onverhard met vaak een looppad ernaast. In de 17 eeuw werd het looppad vanaf Marrum aangelgd (het Stenen Padt). 

Water
Het dorp was vroeger ook bereikbaar via twee vaarwegen. De dorpsvaart “Ferwerder Vaart” die midden in het dorp begon(deze is later dicht gegooid) en slingerend richting Hegebeintum. De vaart was oorspronkelijk een oude geul en bedoelt om goederen (turf, materiaal, voedsel etc.) naar Ferwert te transporteren. Je herkent nu nog steeds waar de haven heeft gelegen aan een opvallend brede straat. De tweede vaart is de Burmaniavaart die westelijk van het dorp loopt en door de Familie Van Burmania is gegraven, dit is te zien aan de rechte stukken. Deze vaart was bedoeld om het slot op de Burmaniaterp per schip bereikbaar te maken (informatie van Pyt Nauta interview).
 
De blauwe lijnen geven links  de Burmaniavaart aan en rechts de Ferwerder Vaart.
De gele lijnen zijn de wegen naar Ferwert. Bron: Google maps
 
Treinspoor
Het station van Ferwerd werd geopend op 22 april 1901 en gesloten op 1 december 1940. Het pand is in 1974 gesloopt. Het voormalige spoortracé en de stationslocatie zijn nog steeds zichtbaar in de dorpskern van Ferwert


De rode lijn geeft het voormalige spoortrace aan. 
De blauwe stip het voormalig station. Bron: Pyt Nauta

Voormalig station Ferwert, Bron: https://www.hicnof.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=80


(eigen foto) Hier stond het station van Ferwert, het gebouw wat er nu staat is een brandweerkazerne. 


Dit is een structuurschets van een indeling van Ferwert naar eigen inzicht.

Bron: Google Earth
De verdeling
- Landbouw
- Recratie (hier bevond zich de terp)
- Oude centrum
- Woonwijk
- MFC (multicfunctineel centrum)
- Industrie 

© 2014 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode